Tajni život skulpture

Meštrovićeva djela na fotografijama Zorana Alajbega

21. rujna – 29. listopada 2023.
Meštrovićeve Crikvine Kaštilac
Šetalište Ivana Meštrovića 39, Split

Skip to content