Tajni život skulpture

Meštrovićeva djela na fotografijama Zorana Alajbega

Impressum

21. rujna – 29. listopada 2023.
Meštrovićeve Crikvine Kaštilac
Šetalište Ivana Meštrovića 39, Splitautorica i kustosica izložbe

Zorana Jurić Šabić

autor fotografije
Zoran Alajbeg

stručna suradnica
Sandi Bulimbašić

autori likovnog postava
Zoran Alajbeg
Zorana Jurić Šabić

autorice tekstova
Zorana Jurić Šabić
Sandi Bulimbašić
Lucija Ečim

lektura
Strahimir Primorac

prijevod na engleski
Graham McMaster

urednica online izdanja
Zorana Jurić Šabić

dizajn online izložbe
Josip Rajević, Studio 9

tekstovi uz Meštrovićeva djela
Lucija Ečim

zahvale
Gliptoteka HAZU

Izložba je ostvarena zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita te sredstvima Muzeja Ivana Meštrovića.

Skip to content