Rimska Pietà

Rimska Pietà ili Velika Pietà najpoznatija je skulptura Ivana Meštrovića koja prikazuje mrtvog, s križa skinutog Isusa u majčinu krilu. Meštrović ju je modelirao pod utjecajem tragičnih ratnih zbivanja, početkom 1943. u Rimu, gdje je tijekom rata pronašao utočište.

Glava Krista (detalj Rimske Pietà)

Rim, 1943. – 1946.
bronca, 37 x 51 x 26,5 cm
vlasništvo Galerije Meštrović u Splitu, inv. br. GMS-128

Rimska Pietà ili Velika Pietà najpoznatija je skulptura Ivana Meštrovića koja prikazuje mrtvog, s križa skinutog Isusa u majčinu krilu. Meštrović ju je modelirao pod utjecajem tragičnih ratnih zbivanja, početkom 1943. u Rimu, gdje je tijekom rata pronašao utočište.

Njezinoj izvedbi prethodili su crteži koji su nastajali u razdoblju od 1941. do 1943. godine. Na njima uočavamo kako umjetnik, promišljajući kompoziciju skulpture, varira impostaciju i broj likova. Presudan utjecaj na konačan izgled djela izvršila je Michelangelova mramorna Pietà iz oko 1550. godine, koja se nalazi u Museo dell’Opera del Duomo u Firenci.

Skulpturalnu kompoziciju tvore figure Isusa, Bogorodice, Marije Magdalene i Josipa iz Arimateje, čiji je lik zapravo Meštrovićev autoportret.

Godine 1946. skulptura je isklesana u kararskom mramoru. Danas se nalazi u bazilici Srca Isusova Sveučilišta Notre Dame u South Bendu (SAD). Gipsani model je izložen u stalnom postavu Galerije Meštrović u Splitu. Odljev u gipsu iz 1960. godine smješten je u Zavodu sv. Jeronima u Rimu. Brončani odljev dio je fundusa Vatikanskih muzeja.
(M. Š. P.)

Skip to content