Meštrović: Otisci duše

Religiozna umjetnost Ivana Meštrovića

Impressum

Organizacija izložbe
Arheološki Muzej Istre
Muzeji Ivana Meštrovića

Autorica izložbene koncepcije
Zorana Jurić Šabić

Autorice izložbe
Zorana Jurić Šabić
Lana Majdančić
Maja Šeparović Palada
Barbara Vujanović

Autor fotografije
Zoran Alajbeg

Autor likovnog postava i prostorne koncepcije
Mauricio Ferlin

Urednica online izdanja
Zorana Jurić Šabić

Dizajn online izložbe
Josip Rajević, Studio 9

Autor videa
Dragan Đokić, Studio Baranda

Autorice tekstova
Zorana Jurić Šabić
Lana Majdančić
Maja Šeparović Palada
Barbara Vujanović

Lektura
Strahimir Primorac

Prijevod na engleski
Graham McMaster

Fotografije izložbenog postava 2019.
Filip Beusan

Izložba je izvorno održana u Arheološkom muzeju Istre – Galerija Sveta srca, Pula, od 17. svibnja – 27. listopada 2019.

Ostale izložbene lokacije:
Augustov hram – Izložba MEŠTROVIĆ: Sv. Ivan Krstitelj (autorica izložbe Maja Šeparović Palada)
Galerija Amfiteatar – Izložba MEŠTROVIĆ: Rimska Pietà (autorica izložbe Maja Šeparović Palada)

Izložba je ostvarena zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Pule te sredstvima Arheološkog muzeja Istre i Muzeja Ivana Meštrovića.

Skip to content