Umjetnička vizija na papiru

Crteži Ivana Meštrovića

30. ožujka – 28. svibnja 2023.
Galerija Meštrović
Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split

Impressum

Katalog izložbe

Tekst i kataloška obrada: Zorana Jurić Šabić
Autor fotografije: Zoran Alajbeg
Dizajn i grafičko oblikovanje: Viktor Popović

Skip to content