Umjetnička vizija na papiru

Crteži Ivana Meštrovića

Literatura

BADURINA, Anđelko (ur.) i dr. (2006.). Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

BARBIĆ, Vesna (1978.). ‘Prilog monografiji Ivana Meštrovića: Spomenici Indijancima u Chicagu’, u: Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. God. 1(1978), Br. 45-46, str. 76-103.

BULIMBAŠIĆ, Sandi (2016.). Društvo hrvatskih umjetnika “Medulić” (1908. – 1919.): umjetnost i politika. Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske.

ĆURČIN, Milan; MEŠTROVIĆ, Ivan (1933.). Meštrović. Zagreb: Nova Evropa.

ČERINA, Ljiljana (2004.). Ivan Meštrović: likovi i prizori Danteova ‘Pakla’: ilustracije i interpretacije. Zagreb: Fundacija Ivana Meštrovića.

ČERINA, Ljiljana (2008.). ‘Saznaj tajnu ljubavi, riješit ćeš tajnu smrti, i vjerovat da je život vječan’, u: Ivan Meštrović: Gospa od Anđelâ – Mauzolej obitelji Račić, Cavtat 1920.–1922. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 30-59.

ČERINA, Ljiljana (2013.). Ivan Meštrović: Zahvalimo njoj. Zadar: Narodni muzej, Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

DEANOVIĆ, Ana (1986.). ‘Meštrovićevi prostori’, u: Ivan Meštrović – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 423. Zagreb: Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti, str. 7-117.

GALERIJA MEŠTROVIĆ – Katalog stalnog postava (2018.). Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

GRUJIĆ, Vera B. (2019.). Ivan Meštrović – Skulpture iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Beograd: Narodni muzej.

HORVAT PINTARIĆ, Vera (2009.). Tradicija i moderna. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Gliptoteka.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana (2015.). Dekodiranje Meštrovića: Ikonološka studija skicā za dekoraciju kupole Crkve Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana (2016. a). Donacija obitelji Castro – Portret Antice Jedlowski. Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana (2016. b). ‘Požar čula’, u: Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana Meštrovića. Zagreb: Muzeji Ivana Meštrovića, str. 109-150.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana; ŠEPAROVIĆ PALADA, Maja (2017.). Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu. Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana (ur.) i dr. (2019.). Meštrović: otisci duše – religiozna umjetnost Ivana Meštrovića. Split: Muzeji Ivana Meštrovića; Pula: Arheološki muzej Istre.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana (2020. a). Umjetnost kao molitva: Religiozna umjetnost Ivana Meštrovića (1914. – 1918.). Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

JURIĆ ŠABIĆ, Zorana (2020. b). Crkva Presvetog Otkupitelja – Ivan Meštrović u zavičajnom kontekstu. Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

KEČKEMET, Duško; PRIJATELJ, Kruno (1959.). Počeci Ivana Meštrovića. Split: Galerija Meštrović.

KEČKEMET, Duško (1986.). ‘Kapogrosov i Meštrovićev kaštelet u Splitu’, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 5/6, 1987. Split: Književni krug, str. 425-443.

KEČKEMET, Duško (1988.). ‘Rani crteži Ivana Meštrovića’, u: Peristil, 31/1988. Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, str. 243-248.

KEČKEMET, Duško (2019.). Katalog radova Ivana Meštrovića. Zagreb: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

KRAŠEVAC, Irena (2002.). Ivan Meštrović i secesija: Beč – München – Prag: 1900. – 1910. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti; Fundacija Ivana Meštrovića.

KRAŠEVAC, Irena (2017.). ‘“Umjetnosti njezina sloboda”: Gustav Klimt i Ivan Meštrović, slikarski i kiparski odgovor na secesiju’, u: Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. Slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, str. 175-193.

KUMP, Mirna (1986.). ‘Popis arhitektonskih djela i urbanističkih zahvata’, u: Ivan Meštrović – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 423. Zagreb: Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti, str. 131-143.

MAJDANČIĆ, Lana (2019.). ‘Crkva sv. Ćirila i Metoda’, u: Meštrović: otisci duše – religiozna umjetnost Ivana Meštrovića. Pula: Arheološki muzej Istre; Split: Muzeji Ivana Meštrovića, str. 152-156.

MAJSTOROVIĆ, Božo; QUIEN, Guido (1995.). Ivan Meštrović: Studije akta – crteži i skulpture. Split: Fundacija Ivana Meštrovića.

MESSER, Thomas M.; HORGAN, Paul (1950.). Ivan Meštrović: 30 Drawings. Roswell: The Roswell Museum.

MEŠTROVIĆ, Ivan (1960.). ‘Ivan Meštrović on Christian Art’, u: Liturgical Arts. New Hampshire, 1960., Vol. 29, No. 1., str. 2-3.

MEŠTROVIĆ, Ivan (1993.). Uspomene na političke ljude i događaje. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

MEŠTROVIĆ, Ivan (1998.). Vatra i opekline. Zagreb: Dora Krupićeva.

MEŠTROVIĆ, Ivan (2010.). Michelangelo – eseji umjetnika o umjetniku. Zagreb: Školska knjiga.

PORTER, Dean A.; FLANIGAN, James (1983.). Ivan Meštrović: 1883 – 1962, A Centennial Exhibition: A Survey of Drawings Primarily from the Meštrović Family Collection. South Bend: Snite Museum of Art, University of Notre Dame.

PRANČEVIĆ, Dalibor (2003.). ‘Djela Ivana Meštrovića inspirirana Danteovim Paklom’, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27/2003. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, str. 241–254.

PRANČEVIĆ, Dalibor (2004.). Crteži Ivana Meštrovića (iz fundusa Galerije Ivana Meštrovića u Splitu). Split: Fundacija Ivana Meštrovića.

PRANČEVIĆ, Dalibor (2008. a). Ivan Meštrović – crtež. Slavonski Brod: Muzej Brodskog Posavlja.

PRANČEVIĆ, Dalibor (2008. b). Ivan Meštrović – litografija. Slavonski Brod: Galerija umjetnina Slavonskog broda.

PRANČEVIĆ, Dalibor (2016.). ‘Nelagoda tijela (tenzije u prikazu: starost, erotizirani pathos, drugačija spolnost, neposredna putenost)’, u: Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana Meštrovića. Zagreb: Muzeji Ivana Meštrovića, str. 1-50.

PRANČEVIĆ, Dalibor (2017.). Ivan Meštrović i kultura modernizma. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta; Muzeji Ivana Meštrovića.

ROJE DEPOLO, Lida (2008.). ‘Gospa od Anđelâ – Mauzolej obitelji Račić u Cavtatu’, u: Ivan Meštrović: Gospa od Anđelâ – Mauzolej obitelji Račić, Cavtat 1920.–1922. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, str. 12-27.

SRHOJ, Vinko (2014.). ‘Ivan Meštrović i politika kao prostor ahistorijskog idealizma’, u: Ars Adriatica, 4/2014. Zadar: Sveučilište u Zadru – Odjel za povijest umjetnosti, str. 369-384.

ŠEPAROVIĆ PALADA, Maja (2016.). Ivan Meštrović: Spomenik Grguru Ninskom u Splitu. Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

ŠEPAROVIĆ PALADA, Maja (2017.). Priče iz Galerije Meštrović: Rimska Pietà. Split: Muzeji Ivana Meštrovića.

VUJANOVIĆ, Barbara (2016.). ‘Između dvaju Erosa i dviju Afrodita: klasično poimanje tjelesnosti’, u: Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana Meštrovića. Zagreb: Muzeji Ivana Meštrovića, str. 53-108.

VUJANOVIĆ, Barbara (2017.). Meštrovićev znak u Zagrebu. Zagreb: Muzeji Ivana Meštrovića.

WHEELER, Monroe, ur. (1945.). Modern Drawings. New York: The Metropolitan Museum of Art.

Izložbe

Bjelovar 2019.
Ivan Meštrović – Skulpture, crteži, litografije. Bjelovar: Gradski muzej Bjelovar, svibanj – kolovoz 2019.

Cavtat 2004.
Crteži Ivana Meštrovića (iz fundusa Galerije Ivana Meštrovića u Splitu). Cavtat: Galerija Bukovac, lipanj – srpanj 2004.

Dubrovnik 1995.
Ivan Meštrović: Studije akta – crteži i skulpture. Dubrovnik: Umjetnička galerija Dubrovnik, lipanj – srpanj 1995.

Hvar 2004.
Crteži Ivana Meštrovića (iz fundusa Galerije Ivana Meštrovića u Splitu). Hvar: Galerija suvremene umjetnosti Arsenal, kolovoz 2004.

Kijev 1989.
Ivan Meštrović – Skulpture i crteži. Kijev: Državni muzej likovne umjetnosti, 1989.

Lenjingrad 1989.
Ivan Meštrović – Skulpture i crteži. Lenjingrad: Gospodarski ruski muzej, 1989.

Ljubljana 2018.
Ivan Meštrović – Telesnost in erotika v kiparstvu. Ljubljana: Cankarjev dom, veljača – svibanj 2018.

Maribor 2008. – 2009.
Ivan Meštrović: Risbe in publikacije. Maribor: Razstavišče UKM, prosinac 2008. – siječanj 2009.

Moskva 1989.
Ivan Meštrović – Skulpture i crteži. Moskva: Nova Tretjakovska galerija, 1989.

Otavice 2016.
Dekodiranje Meštrovića: Ikonološka studija skica za dekoraciju kupole Crkve Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Otavice: Osnovna škola, siječanj 2016.

Otavice 2020.
Umjetnost kao molitva: Religiozna umjetnost Ivana Meštrovića (1914. – 1918.). Otavice: Osnovna škola, siječanj – veljača 2020.

Prag 2022. – 2023.
Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan. Prag: Galerija grada Praga, studeni 2022. – veljača 2023.

Pula 2019.
Meštrović: Otisci duše – Religiozna umjetnost Ivana Meštrovića. Pula: Muzejsko galerijski prostor Sveta Srca, Galerija Amfiteatar, Augustov hram, svibanj – listopad 2019.

Rijeka 1996.
Ivan Meštrović: Studije akta – crteži i skulpture. Rijeka: Mali salon, travanj 1996.

Rovinj 2002.
Ivan Meštrović (Vrpolje, 1883. – South Bend, 1962.). Rovinj: Galerija Tvornice duhana, srpanj – rujan 2002.

Slavonski Brod 2008.
Ivan Meštrović – Crtež. Slavonski Brod: Muzej Brodskog Posavlja, svibanj – lipanj 2008.

Split 1995.
Ivan Meštrović: Studije akta – crteži i skulpture. Split: Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, lipanj 1995.

Split 2004.
Crteži Ivana Meštrovića (iz fundusa Galerije Ivana Meštrovića u Splitu). Split: Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, siječanj – veljača 2004.

Split 2015.
Dekodiranje Meštrovića: Ikonološka studija skica za dekoraciju kupole Crkve Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Split: Galerija Meštrović, siječanj – ožujak 2015.

Split 2016.
Ivan Meštrović: Spomenik Grguru Ninskom u Splitu. Split: Galerija Meštrović, siječanj – veljača 2016.

Split 2018.
Ivan Meštrović i zavičaj. Split: Galerija Meštrović, siječanj – ožujak 2018.

Vrpolje 2013.
Ivan Meštrović : Zahvalimo njoj. Vrpolje: Spomen-galerija Ivana Meštrovića, srpanj – rujan 2013.

Zadar 2013.
Ivan Meštrović : Zahvalimo njoj. Zadar: Galerija umjetnina, Gradska loža, rujan – prosinac 2013.

Zagreb 1983. – 1984.
Ivan Meštrović 1883 -1962, povodom 100-te obljetnice rođenja. Zagreb: Muzejski prostor, Jezuitski trg 4, listopad 1983. – veljača 1984.

Zagreb 2004 a.
Ilustracija i interpretacija: rana djela Ivana Meštrovića potaknuta Paklom Dante Alighierija. Zagreb: Gliptoteka HAZU, ožujak 2004.

Zagreb 2004 b.
Crteži Ivana Meštrovića (iz fundusa Galerije Ivana Meštrovića u Splitu). Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, svibanj – lipanj 2004.

Zagreb 2008.
Ivan Meštrović: Gospa od Anđela – Mauzolej obitelji Račić, Cavtat 1920. – 1922. Zagreb: Gliptoteka HAZU, listopad – studeni 2008.

Zagreb 2016.
Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana Meštrovića. Zagreb: Gliptoteka HAZU, siječanj – ožujak 2016.

Zagreb 2017.
Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. Slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, veljača – svibanj 2017.

Skip to content