Umjetnička vizija na papiru

Crteži Ivana Meštrovića

30. ožujka – 28. svibnja 2023.
Galerija Meštrović
Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split

Impressum

autorica i kustosica izložbe
Zorana Jurić Šabić

likovni postav izložbe
Zorana Jurić Šabić
Viktor Popović

tekst i kataloška obrada
Zorana Jurić Šabić

autor fotografije
Zoran Alajbeg

urednica online izdanja
Zorana Jurić Šabić

dizajn online izložbe
Josip Rajević

autor videa
Dragan Đokić

lektura
Strahimir Primorac

prijevod na engleski
Robertina Tomić

Izložba je ostvarena zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Splita te sredstvima Muzeja Ivana Meštrovića.

Skip to content